Kultahaverin Vapaa-aika

…kun oma aika on arvonsa kultaa

Haverin Sukeltajat -toimikunta on eri sukellusseurojen sekä Kultahaverin Vapaa-ajan yhteistyöelin. Toimikunta on määritellyt säännöt, jotka käsittelevät sukellusta Haverissa yleisesti. Säännöt on päivitetty 1.1.2012.

Säännöt Haverin kaivosalueella tapahtuvaan sukellustoimintaan

Näitä sääntöjä ja määräyksiä voidaan muuttaa Haverin Sukeltajat toimikunnan toimesta tarvittaessa ja ne astuvat voimaan välittömästi niiden ilmestymisen jälkeen.

Näiden sääntöjen lisäksi ovat voimassa erillisen Sitoutumislomakkeen/Turvaohjeen säännöt ja määräykset.

SITOUTUMISLOMAKKEET JA TERVEYSSELVITYKSET

Sitoutumislomake ja terveysselvitys uusitaan kalenterivuosittain omatoimisesti sukeltajan toimesta. Sitoutumislomakkeet säilytetään Kultahaverin Vapaa-ajassa.

ILMOITTAUTUMINEN ALUEELLE

Ilmoittautuminen alueelle tapahtuu sukellusvanhimman toimesta Kultahaverin Vapaa-aikaan, jonne kaikki alueelle menevät pitää ilmoittaa, vaikka he eivät sukeltaisikaan.

SUKELLUSVANHIN

Haverin Sukeltajat toimikunta kouluttaa ja nimeää sukellusvanhimmat. Sukellusvanhin voi tuoda oman seuransa jäseniä sukeltamaan alueelle korkeintaan kuuden (6) henkilön ryhmissä. Alueella voi toimia sen kapasiteetin rajoissa useampi kuuden henkilön ryhmä, mutta tällöin kullakin niistä tulee olla oma sukellusvanhin. Alueen sukelluslupa on seurakohtainen ja ei koske vieraita. Vieraita saavat tuoda vain Haverin Sukeltajat toimikunnan erikseen siihen nimeämät henkilöt.

Tapauskohtaisesti vieraslupa voidaan myöntää muillekin johonkin tiettyyn tapahtumaan, kirjallisesta hakemuksesta jos lupaa on anottu riittävän ajoissa. Hakemuksen voi tehdä myös sähköpostilla.

VALVONTARYHMÄ

Haverin Sukeltajat toimikunta nimeää valvontaryhmän jäsenet. Ryhmän tehtävänä on valvoa kaikkea toimintaa alueella. Ryhmän antamia ohjeita ja määräyksiä pitää noudattaa.

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Sääntöjä ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Niiden rikkominen johtaa sanktioon. Sanktio voi olla muistutus, alueen tilapäinen tai pysyvä käyttökielto tai muu Haverin Sukeltajat toimikunnan määräämään sanktio. Sanktio voi olla yksilö- tai seurakohtainen. Sanktioon voi johtaa esimerkiksi sopimaton käytös alueella.

PORTTI

Portti on pidettävä suljettuna ja lukittuna aina, kun ei siitä kuljeta.

PYSÄKÖINTI

Alueella saa pysäköidä vain sovitulle paikalle. Kulkureittiä alueelle ei saa tukkia. Portin lähelle saa pysäyttää auton vain kuorman purun tai lastauksen ajaksi, mutta tästä ei saa aiheutua haittaa muille alueen käyttäjille. Alueella ja sen läheisyydessä noudatetaan yleisiä pysäköintisääntöjä ja esim. tienreunaan pysäköinti on kielletty. Jos kaikki sukellusseurueen autot eivät mahdu niille osoitetuille paikoille, on osa autoista vietävä muille alueen parkkipaikoille.

MAJOITTUMINEN ALUEELLA

Alueella ei saa leiriytyä eikä yöpyä, eikä alueelle saa pystyttää telttaa paitsi erikseen sovituissa hetkellisissä koulutustilanteissa.

KONEIDEN KÄYTTÖ

Sukellusalueella ei saa käyttää melua tuottavia koneita kuten kompressoria, aggregaattia tai muita vastaavia koneita. Myös sähkökäyttöisen kompressorin käyttö alueella on kielletty. Kompressoria saa käyttää vedenpuhdistamon pihassa.

SIISTEYS

Roskaaminen alueella on kielletty ja sukellusvanhimpien tulee huolehtia siitä, ettei sukellusseurue jätä paikalle roskia. Roskat voi viedä vedenpuhdistamon alueen roska-astioihin. Pukeutumistilat on siivottava käytön jälkeen.

ELÄIMET

Alueella ei saa olla eläimiä vapaana, vaan eläinten pitää olla kytkettyinä ja valvottuina. Eläinten jätökset on siivottava välittömästi ja vietävä pois alueelta. Eläimistä ei saa olla haittaa alueen muille käyttäjille ja ne on poistettava alueelta pyydettäessä.

TUPAKOINTI/TULENTEKO

Avotulen teko alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille merkityllä paikalla. Grillaus on sallittu vain erikseen tarkoitukseen osoitetulla grillauspaikalla.

OPASKÖYDET

Alueen pysyviä opasköysiä ei saa vahingoittaa. Vaurioituneesta opasköydestä on ilmoitettava välittömästi sukellusvanhimmalle, valvontaryhmän jäsenelle tai Kultahaverin Vapaa-aikaan. Sukelluksella käytetyt väliaikaiset opasköydet pitää poistaa, kun sukellustapahtuma päättyy. Pysyviä opasköysiä saa laittaa (ja muutoksia tehdä) ainoastaan Haverin Sukeltajat toimikunnan nimeämät henkilöt.

RAKENTAMIS- JA HUOLTOTYTÖT

Sukeltaminen voidaan kieltää tai sitä rajoittaa rakentamis- ja huoltotöiden aikana.

(Visited 536 times, 1 visits today)

Sää Haverissa / Weather in Haveri

Viljakkala
20.11.2019, 14:39
Melkein pilvistä
Melkein pilvistä
6°C
Tuuli: 3 m/s E
Aurinko nousee: 8:49
Aurinko laskee: 15:36
Ennuste 21.11.2019
Päivällä
Pilvistä
4°C
Tuuli: 2 m/s EEI
Ennuste 22.11.2019
Päivällä
Pilvistä
2°C
Tuuli: 2 m/s EEI
Ennuste 23.11.2019
Päivällä
Pilvistä
-1°C
Tuuli: 1 m/s EI
 

Kultahaveri Facebookissa

Webmasters tools and resources