Kultahaverin Vapaa-aika

…kun oma aika on arvonsa kultaa

Haverin kaivoksen kaivosmontun alue on täysin aidattu, ja pääsy alueelle on rajattu sukellusyhdistyksille. Sukeltamista alueella säätelee Haverin Sukeltajat toimikunta, joka on Kultahaverin Vapaa-ajan sekä eri sukellusseurojen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on pyörittää ja kehittää sukellustoimintaa Haverin alueella turvallisesti, kestävästi ja sopusoinnussa alueen muun toiminnan kanssa.

Ottamalla yhteyttä Kultahaverin Vapaa-aikaan sukellusyhdistyksen vastuuhenkilöt saavat tunnukset näillä sivuilla olevaan varauskalenteriin, jonka avulla voi varata yhdistykselle sukellusajan kaivoksesta.

Kävijät ja näiden pätevyydet kirjataan avainta ja sukelluslupaa kuitatessa. Sukeltajat täyttävät ilmoittautuessaan terveyslomakkeen ja sitoutuvat sukeltamaan omalla vastuullaan. Kirjaukset tehdään turvallisen sukelluksen edistämiseksi, ja samasta syystä esimerkiksi helikopterille on valmisteltu laskupaikka Haverin kaivosalueella. Lisätietoja sukeltamisesta Haverissa saa Kultahaverin Vapaa-ajasta.

Haverissa tapahtuvassa sukeltamisessa noudatetaan alla lueteltuja 1.1.2012 päivättyjä turvaohjeita. Nämä allekirjoitat saapuessasi sukeltamaan Haveriin. Katso lisäksi säännöt sukellustoiminnasta Haverissa.

Sitoutumislomake / Turvaohje

  1. Kaikki sukellustoiminta Haverin avolouhoksella tapahtuu sukeltajan omalla vastuulla eikä Ylöjärven kaupungilla tai kaivosyhtiöllä ole mitään vastuuta sukeltajien toiminnasta Haverissa.
  2. Jokainen sukeltaja sitoutuu ja on velvoitettu noudattamaan alueella tapahtuvassa toiminnassa Haverin Sukeltajat toimikunnan laatimia turvallisuusohjeita ja sääntöjä sekä viranomaismääräyksiä ja lakeja. Sukeltaja vastaa itse vuosittaisesta Sitoutumislomake/Turvaohjeen täytöstä ja sen toimittamisesta alueen valvojalle sekä Terveysselvityksen esittämisestä vuoden ensimmäisellä sukelluskerralla.
  3. Rikkoessaan näitä ohjeita tai viranomaismääräyksiä tai lakeja sukeltaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen tulee harkittavaksi mahdollinen määräaikainen tai pysyvä porttikielto.
  4. Jokainen alueella sukeltava toimii Haverissa omalla vastuullaan huolehtien siitä, että hän on sukelluskunnossa, laitteet ovat toimintakuntoiset ja hänellä on riittävä kokemus suunniteltuun sukellukseen. Sukeltajalla tulee olla voimassa oleva ja vuosittain uusittava Sukeltajaliiton kaavakkeelle tehty terveydentilaselvitys sekä voimassa oleva sukelluskortti. Sukeltaminen on kiellettyä alkoholin tai lääkityksen alaisena.
  5. Jokaisessa sukellustapahtumassa tulee olla nimetty sukellusvanhin. Haverin Sukeltajat toimikunta päättää sukellusvanhimpien hyväksymisestä sekä opastaa ja valvoo heidän toimintaansa. Sukellusvanhin on velvollinen valvomaan, että sukellustoiminta tapahtuu sukeltajien sukelluskokemuksen ja -taitojen rajoissa. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevia olosuhteiden edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia.
  6. Sukellusvanhin on velvollinen huolehtimaan, että tapahtumassa ylläpidetään riittävää pelastusvalmiutta ja että ennen sukellusten aloittamista on laadittu pelastussuunnitelma. Siirtäessään sukellusvanhimman velvoitteet oman sukelluksensa ajaksi toiselle henkilölle sukellusvanhin on velvollinen huolehtimaan tilanteen riittävästä selvittämisestä.
  7. Sukellusvanhimmalla on perustellusta syystä oikeus kieltää sukeltajaa sukeltamasta. Tällainen syy voi olla mm. vaaratilanteen aiheuttaminen, sukeltajan terveys, sääntöjen rikkominen tai muu sukellusvanhimman mielestä riskin muodostava seikka.
  8. Sukellukseen saa osallistua ainoastaan henkilö, jolla on siihen riittävä koulutus ja kokemus. Sukelluksilla tulee käyttää riittävää laitteistoa ja varustusta.
  9. Talvikaudella kaivoslammen ollessa jääpeitteessä, alueella sukelletaan niin, että sukeltajalla on katkeamaton naruyhteys pinnalle. Talvella tapahtuvaan sukellukseen suositellaan käytettäväksi pintaköyttä. Turvasukeltajaa varten tulee olla varattuna riittävän pituinen pintaköysi, joka mahdollistaa jään alla tapahtuvan pelastustoiminnan.
  10. Sukellusvanhin on velvollinen huolehtimaan siitä, että Haverin Sukeltajat toimikunnan turvaohjeita ja sääntöjä noudattaa jokainen Haverin alueella sukeltava henkilö.
(Visited 371 times, 1 visits today)

Sää Haverissa / Weather in Haveri

Viljakkala
28.05.2016, 10:53
Puolipilvistä
Puolipilvistä
15°C
Tuuli: 2 m/s I
Aurinko nousee: 4:05
Aurinko laskee: 22:46
Ennuste 29.05.2016
Päivällä
Pilvistä
21°C
Tuuli: 1 m/s I
Ennuste 30.05.2016
Päivällä
Puolipilvistä
23°C
Tuuli: 1 m/s IPI
Ennuste 31.05.2016
Päivällä
Puolipilvistä
24°C
Tuuli: 1 m/s IEI
 

Hae mökkejä / Search for cabins

Kultahaveri Facebookissa

Webmasters tools and resources